Viscerálna manipulácia

Je to druh terapeutickej techniky, ktorej cieľom je podporiť normálny tonus a pohyb medzi jednotlivými vnútornými orgánmi aj ich spojeniami. Pozitívne ovplyvňované môžu byť aj ďalšie činitele, ktoré by mohli obmedzovať „pohyb“ vnútorných orgánov, tj. napätie vo fasciách, nervoch, cievach, a tiež aj emocionálne napätie.

 

Viscerálna manipulácia (VM) je založená na skutočnosti, že pohyb je základnou podmienkou života a každá reštrikcia (obmedzenie) tohoto pohybu ovplyvňuje aj naše celkové zdravie. Rovnaký princíp je aplikovaný aj na naše vnútorné orgány. Aby mal zdravý orgán optimálnu funkciu, musí byť splnená základná podmienka voľného pohybu. Pohyb je prenášaný medzi orgánmi a ďalšími telovými štruktúrami pomocou fascií.

 

Zápal, trauma, opakované pohyby, negatívne vplyvy životného prostredia, nesprávna životospráva, zlé držanie tela a emocionálny stres môžu zapríčiniť stratu pohyblivosti mäkkých tkanív. Všetky tkanivá sa hoja pomocou adhézie, alebo formovania jaziev, čo sú oblasti, kde je usporiadanie fibróznych vlákien zmenené. Týmto spôsobom je úraz alebo trauma doslova uložená v mäkkých tkanivách a tým pádom môže ovplyvňovať naše telesné funkcie eště dlhú dobu po tom, čo zdanlivo odoznela. Zmenená traumatická oblasť môže vyvolávať sekundárne funkčné zmeny alebo symptómy, ktoré sa väčšinou nevyriešia, pokiaľ nie je pôvodné miesto, alebo dôvod úrazu terapeuticky podchytený. Preto nie je VM zameraná priamo na bolestivé miesto, alebo oblasť dysfunkcie, ale pomocou celkového vyšetrenia nachádza centrálny zdroj tenzie (napätia).

 

VM2Vo Viscerálnej manipulácii odlišujeme dve hybnosti, ktoré sú dôležité pre normálne fungovanie vnútorných orgánov, a to motilitu a mobilitu. Mobilita vyjadruje pohyb orgánu a okolitých tkanív voči sebe navzájom a schopnosť adaptácie orgánu na okolité tlakové sily, alebo stresové vplyvy. Motilita je aktívna pohyblivosť vnútorných orgánov ako takých, podmienená pravdepodobne ich prenatálnym vývojom.

 

Už slovo „viscerálny“ asociuje vnnútorné orgány ľudského tela. Technika VM pracuje predovšetkým s fasciami, ktoré obklopujú či podporujú naše vnnútorné orgány. Manipuláciu by sme v tomto prípade mali vnímať skôr ako mobilizáciu, vzhľadom k tomu, že je vykonávaná veľmi jemne a pomaly na rozdiel od klasických manipulatívnych techník.

 

Vyšetrovacie a terapeutické techniky Viscerálnej manipulácie sú neustále rozvíjané francúzskym osteopatom a fyzioterapeutom Jeanom Pierrom Barralom od 80-tych rokov minulého storočia. Barral zistil a vedecky podložil obojstranné prepojenie medzi vnútornými orgánmi a bolestivými symptómami aj dysfunkciami v oblasti kĺbov, cievneho a nervového zásobovania vnútorných orgánov.


VM1Ciele Viscerálnej manipulácie

VM je zameraná na hľadanie, po jeho nájdení následné terapeutické ovplyvnenie napätia v tkanivách a konečne na uvedenie funkcie do normálního stavu, hlavne čo sa týka mobility a motility vnútorných orgánov. Technika VM je založená na princípe schopnosti cítiť a nasledovať tkanivá a podporiť ich uvoľnenie. Je veľmi časté, že pred použitím techniky VM ako takej, sa terapeut snaží pozitívne ovplyvniť cievne a nervové spojenia prííslušného orgánu.


Ciele Viscerálnej manipulácie je možné zhrnúť do týchto bodov:

1. Návrat fyziologickej pohyblivosti mäkkým tkanivám a následné ovplyvnenie celkovej pohyblivosti alebo hybnosti ľudského tela.
2. Uvoľnenie a ovplyvnenie napätia v mäkkých tkanivách vrátane adhézií a jaziev.
3. Zvýšenie regeneračných schopností mäkkých tkanív.
4. Podpora arteriálnej a žilnej cirkulácie.
5. Znovuobnovenie normálnej funkcie nervového systému pomocou podpory nervovej stimulácie v liečenej oblasti.
6. Zlepšenie detoxikačných metabolických telesných funkcií.
7. Redukcia zápalov a bolesti.
8. Zlepšenie cirkulácie hormónov v rámci metabolizmu buniek.
9. Uvedenie svalového tonusu do normálneho stavu a podpora jeho správnej funkcie.
10. Redukcia spasmy (napätia) v oblastiach zvýšeného napätia mäkkých tkanív.
11. Návrat normálnej funkcie zvieračov v rámci tráviaceho a urogenitálneho traktu.
12. Podpora fyziologického pohybu tekutín a udržanie rovnováhy lymfatického systému atď..
13. Zvýšenie pohyblivosti kĺbov.
14. Podpora adaptačnej a regeneračnej schopnosti tela vedúca ku zdraviu, rovnováhe a celkovej vitalite.
15. Celkový pozitivny vplyv na naše emócie a spánok.

Ako vyzerá technika VM v praxi?

Je to jemná terapia, ktorá lokalizuje a následne zmierňuje miesta abnormálního napätia v rámci celého tela. Je založená na špecifickom rozmiestnení jemných manuálnych tlakov, ktoré podmieňujú normálny tonus a pohyblivosť orgánov, nervov, cievnych spojov a okolitých mäkkých tkanív. Trénovaní terapeuti využívajú rytmickú pohyblivosť telesných systémov, aby vyšetřili vplyv patologických abnormálních síl na fyziologické sily nášho tela. VM používa jemné kompresie, mobilizácie a naťahovanie mäkkých tkanív. Aj keď terapeut VM pracuje na tkanivách uložených v hĺbke nášho tela, jeho/jej práca nie je invazívna a bolestivá je len výnimočne. Len jemná manipulácia môže zlepšit alebo umožniť funkčnosť jednotlivých vnútorných orgánov, orgánových systémov a štrukturálnu aj funkčnú integritu ľudského tela. Akonáhle je vyriešený zdroj problému, symptómy začnú ustupovať a telo sa vráti do zdravého stavu.


Je technika VM efektívna?

Technika VM je viac jako 30 rokov rozvíjaná Jeanom-Pierrom Barralom. Ten v priebehu svojho života pracoval s tisíckami pacientov a viedol mnohé výskumy, ktoré mali slúžiť k vylepšeniu funkčnosti a úspešnosti techniky VM. Jestvuje aj mnoho klinických štúdií, ktoré potvrdzujú efektivitu techník VM. V každom prípade sa technika VM stále vyvíja, čím sa napomáha snahe lepšie porozumieť funkciám ľudského tela.Text bol přeložený a upravený Mgr. Helenou Touškovou z knihy Alison Harvey: „A Pathway to Health – How Visceral manipulation can help you“.

Dôležité upozornenie: Vyššie uvedené fotografie sú len ilustračné. Tehotenstvo je relatívnou kontraindikáciou v prípade aplikácie VM.


SPÄŤ

Vyhľadávanie terapeutov


 
Mesto
 
Pohlavie

Najbližšie kurz

Neurálna manipulácia 1 v PRAHE

Od 25. 05. 2024
Do 27. 05. 2024

Aktuální kurzy

Aktuálne kurzy

NENAPLÁNOVANÉ
WEBINÁR Viscerálna a neurálna manipulácia
NENAPLÁNOVANÉ
Študijná skupina (SG) Barral inštitútu
NENAPLÁNOVANÉ
Viscerálna manipulácia 1 - Brucho v PRAHE
Viscerálna manipulácia 1 - BRATISLAVAViscerálna manipulácia 2 - Brucho v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Viscerálna manipulácia 2 - Brucho, BRATISLAVA
Viscerálna manipulácia 3 - Panva v PRAHEViscerálna manipulácia 4 - Hrudník v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Advanced VM4 - KRK a HRUDNÍK v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Listening 1: diagnostický kurz - v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Neurálna manipulácia 1 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Neurálna manipulácia 2 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Neurálna manipulácia 3 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Neurálna manipulácia 5 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Viscerovaskulárny kurz 1 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Viscerovaskulárny kurz 2 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Manuálně artikulárny kurz 1 v PRAHE
NENAPLÁNOVANÉ
Manuálně artikulárny kurz 2 v PRAHE

Mgr. Helena Toušková

Kudrnova 95/22 Tel.: +420 604 761 454
150 00 Praha 5 - Motol E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

IČ: 70097330 - Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. sprna 2001

Web vytvořil Lukáš Rolínek NETOVKY.info