Viscerální manipulace

Je to druh terapeutické práce, jejímž cílem je podpořit normální tonus a pohyb nejenom mezi jednotlivými vnitřními orgány a jejich spojeními. Stejně tak další faktory, které omezují „pohyb“ vnitřních orgánů mohou být pozitivně ovlivňovány tj. napětí ve fasciích, nervech, cévách, a stejně tak emocionální napětí.

Viscerální manipulace (VM) je založena na poznání, že pohyb je základní podmínkou života a každá restrikce (omezení) tohoto pohybu ovlivňuje i naše celkové zdraví. Stejný princip je aplikován i na naše vnitřní orgány. Zdravý orgán má optimální funkci, jejíž základní podmínkou je pohyb. Pohyb je přenášen mezi orgány a dalšími tělními strukturami skrze fascie.

Zánět, trauma, opakované pohyby, negativní vlivy životního prostředí, chybná životospráva, vadné držení těla a emocionální stres může zapříčinit ztrátu pohyblivosti měkkých tkání. Všechny tkáně se hojí skrze adheze či formování jizev, což jsou oblasti, kde je uspořádání fibrózních vláken změněno. Tímto způsobem je úraz či trauma doslova uloženo v měkkých tkáních a může tak ovlivňovat naše tělesné funkce ještě mnoho let po odeznění traumatu. Změněná traumatická oblast může vyvolávat sekundární funkční změny či symptomy, které se většinou nevyřeší, dokud není původní místo či důvod úrazu terapeuticky ovlivněn. Pro tyto účely není VM přímo zaměřena na místo bolesti či dysfunkce, ale skrze celkové vyšetření nachází centrální zdroj tenze (napětí).

VM2Ve Viscerální manipulaci odlišujeme dvě hybnosti, které jsou důležité pro normální funkci vnitřních orgánů, a to motilitu a mobilitu. Mobilita vyjadřuje pohyb orgánu a okolních tkání vůči sobě navzájem a schopnost adaptace orgánu na okolní tlakové síly či stresové vlivy a motilita je vlastní aktivní pohyblivost vnitřních orgánů podmíněna pravděpodobně jejich nitroděložním vývojem.

Již slovo „viscerální“ asociuje vnitřní orgány lidského těla. Technika VM pracuje především s fasciemi, které obklopují či podporují naše vnitřní orgány. Manipulaci bychom v tomto případě měli vnímat spíše jako mobilizaci, jelikož je prováděna velmi jemně a pomalu na rozdíl od klasických manipulativních technik.

Vyšetřovací a terapeutické techniky Viscerální manipulace jsou stále rozvíjeny francouzským osteopatem a fyzioterapeutem Jeanem Pierrem Barralem od 80let minulého století. Barral zjistil a vědecky podložil oboustranné propojení mezi vnitřními orgány a bolestivými symptomy či dysfunkcemi v oblasti kloubů, cévního a nervového zásobení vnitřních orgánů.

Cíle Viscerální manipulace

VM se zaměřuje na nalezení a terapeutické ovlivnění napětí v tkáních a následné znormalizování funkce především v rámci motility a mobility vnitřních orgánů. Technika VM je založena na principu schopnosti cítit a následovat tkáně v podpoře vlastního uvolnění. Je velmi časté, že před vlastní technikou VM se terapeut snaží pozitivně ovlivnit cévní a nervová spojení příslušného orgánu.

Cíle VM můžeme shrnout v tyto body:

 1. Návrat fyziologické pohyblivosti měkkým tkáním a následné ovlivnění celkové pohyblivosti či hybnosti lidského těla.
 2. Uvolnění a ovlivnění napětí v měkkých tkáních vč. adhezí a jizev.
 3. Zvýšení regenerační schopnosti měkkých tkání.
 4. Podpora arteriální a žilní cirkulace.
 5. Znovuobnovení normální funkce nervového systému skrze podporu nervové stimulace v léčené oblasti.
 6. Zlepšení detoxikačních metabolických tělesných funkcí.
 7. Redukování zánětu a bolesti.
 8. Zlepšení cirkulace hormonů v rámci buněčného metabolismu.
 9. Normalizace svalového tonu a podpora správné funkce.
 10. Redukce spasmu (napětí) v oblastech zvýšeného napětí měkkých tkání.
 11. Návrat normální funkce u svěračů v rámci trávicího a urogenitálního traktu.
 12. Podpora fyziologického pohybu tekutin a udržení rovnováhy lymfatického systému atd..
 13. Zvýšení kloubní pohyblivosti.
 14. Podpora adaptační a regenerační schopnosti těla vedoucí ke zdraví, rovnováze a celkové vitalitě.
 15. Celkově pozitivní vliv na naše emoce a spánkovou aktivitu.

VM1Jak technika VM vypadá v praxi?

Jedná se o jemnou terapii, která lokalizuje a následně zmírňuje místa abnormálního napětí v rámci celého těla. Je založena na specifickém rozmístění jemných manuálních tlaků, které podmiňují normální tonus a pohyblivost orgánů, nervů, cévních spojů a okolních měkkých tkání. Trénovaní terapeuti využívají rytmickou pohyblivost tělesných systémů k vyšetření vlivu patologických abnormálních sil na fyziologické síly našeho těla. VM používá jemné komprese, mobilizace a protažení měkkých tkání. I když terapeut VM pracuje na tkáních uložených v hloubce našeho těla, jeho/její práce je neinvazivní a zřídka kdy bolestivá. Pouze jemná manipulace může zlepšit či potencovat funkčnost jednotlivých vnitřních orgánů, orgánových systémů a strukturální i funkční integritu lidského těla. Jakmile je zdroj problému vyřešen, symptomy se začnou snižovat a tělo se navrátí ke zdraví.

Jak je technika VM efektivní?

Technika VM je rozvíjena přes 30 let Jeanem-Pierrem Barralem. Ten za svůj život pracoval s desetitisíci pacienty a vedl mnoho výzkumů k posouzení validity a úspěšnosti techniky VM. Existuje zde tak bezpočet klinických studií, které potvrzují efektivnost jednotlivých technik VM. Každopádně, technika VM se stále vyvíjí a snaží se tak ve svém vývoji lépe porozumět funkcím našeho lidského těla. 


Text byl přeložen a upraven Mgr. Helenou Touškovou z knihy Alison Harvey: „A Pathway to Health – How Visceral manipulation can help you“.

Důležité upozornění: Výše uvedená fota jsou pouze ilustrační. Těhotenství je relativní kontraindikací v aplikaci VM.

 

 

ZPĚT

Vyhledávání terapeutů


 
Město
 
Pohlaví

Nejbližší kurz

Neurální manipulace 1 v PRAZE

Od 25. 05. 2024
Do 27. 05. 2024

Aktuální kurzy

Aktuální kurzy

NENAPLÁNOVÁNO
WEBINÁŘ Viscerální a neurální manipulace
NENAPLÁNOVÁNO
Studijní skupina (SG) Barral institutu
NENAPLÁNOVÁNO
Viscerální manipulace 1 - Břicho v PRAZE
Viscerální manipulace 1 - Břicho, BRATISLAVAViscerální manipulace 2 - Břicho v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Viscerální manipulace 2 - Břicho, BRATISLAVA
Viscerální manipulace 3 - Pánev v PRAZEViscerální manipulace 4 - Hrudník v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Advanced VM4 - KRK a HRUDNÍK v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Listening 1 - Diagnostický kurz v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Neurální manipulace 1 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Neurální manipulace 2 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Neurální manipulace 3 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Neurální manipulace 5 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Viscerovaskulární kurz 1 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Viscerovaskulární kurz 2 v PRAZE
NENAPLÁNOVÁNO
Manuálně - artikulační kurz 1 v Praze
NENAPLÁNOVÁNO
Manuálně - artikulační kurz 2 v Praze

Mgr. Helena Toušková

Kudrnova 95/22 Tel.: +420 604 761 454
150 00 Praha 5 - Motol E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČ: 70097330 - Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 20. sprna 2001

Web vytvořil Lukáš Rolínek NETOVKY.info